Hem

Sölvevikens båtklubb


I den inre delen av Sölvesborgsviken strax norr om Ljungavikens nya bostadsområde ligger Sölvevikens Båtklubb. Föreningen bedriver sin verksamhet i området "Ohället" som är en sk. samfällighet sedan lång tid tillbaka. I detta område har det funnits småbåtshamn och sjöbodar i över 60 år. De senaste åren har båtklubbens verksamhet ökat i samband med de nya bostadsområden i Sölve och Ljungaviken.


Föreningen har som målsättning är att kunna erbjuda en plats för småbåtar i en härlig omgivning och en trevlig gemenskap i Sölvevikens båtklubb.


Föreningens ändamål

Sölvevikens båtklubb bildades den 20 juli 2012 och är en allmännyttig ideell förening. Båtklubben har till uppgift att lokalt främja båtlivet och tillvarata medlemmarnas intressen som båtägare. Föreningen har även som mål att anordna natur och fritidsverksamheter på området och där omkring.

 

Området Ohället

Föreningens verksamhet bedrivs på samfälligheten Ohället.

 

Sjöbodar på området

Alla enskilda sjöbodar står på ofri grund i samfälligheten.   

         
    

E-post: kontakt@solveviken.se

 

 

Föreningen har följande styrelse:

Andreas Larsen, ordf.

Steve Hildingsson

Bengt-Ove Larsen

Ronny Lövström

Conny Hildingsson

Christina Krook

Henrik Mårtensson

Styrelsesuppelanter

Anders Stensson

Tommy Stålhammar

Regler för sjösättning av båtar

Endast medlemmar får använda föreningens båtramp för sjösättning!

 

Kontakta oss för att bli medlem, kostnad 300:- om året.

Då får du använda båtrampen hela året!