Regler för sjösättning av båtar

Endast medlemmar får använda föreningens

båtramp för sjösättning!

 

Kontakta oss för att bli medlem, kostnad är

300:- om året.

Då får du använda båtrampen hela året!Avgifter 2022                   

Medlemsskap 300:-

Båtplats 500:-

Sjöbodsavgift 500:-


Email: kontakt@solveviken.se


Städdagar

23 april, 21 maj, 1 oktoberSommarfest (Kräftskiva) 20 augusti 

Föreningens ändamål

Sölvevikens båtklubb bildades den 20 juli 2012 och är en allmännyttig ideell förening. Båtklubben har till uppgift att lokalt främja båtlivet och tillvarata medlemmarnas intressen som båtägare. Föreningen har även som mål att anordna natur och fritidsverksamheter på området och där omkring.

 

Området Ohället

Föreningens verksamhet bedrivs på samfälligheten Ohället.

 

Sjöbodar på området

Alla enskilda sjöbodar står på ofri grund i samfälligheten.   

         
    

E-post: kontakt@solveviken.se

 

 

Föreningen har följande styrelse:

Andreas Larsen, ordf.

Steve Hildingsson

Bengt-Ove Larsen

Ronny Lövström

Conny Hildingsson

Christina Krook

Henrik Mårtensson

Styrelsesuppelanter

Anders Stensson

Tommy Stålhammar