Information

Information


Båtstorlek, förtöjningar mm.

Båtstorlek och förtöjningar skall vara anpassade till bryggans konstruktion för att inte skada bryggan vid hårt väder.

Båt överstigande 6 m i längd, får inte förtöjas vid bryggan utan styrelsens medgivande.

Förtöjning av båt är alltid båtägarens ansvar.

Alla båtägare är skyldiga att hålla sin båt försäkrad.

           

Regler för sjösättning av båtar 2021

Endast medlemmar får använda föreningens båtramp för sjösättning!

Kontakta föreningen för att bli  medlem, kostnad 300:- året.

Då får man använda rampen hela året!


                              VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!

 

 

Avgifter 2020                     

Medlemsskap 300:-

Båtplats 500:-

Sjöbodsavgift 500:-


Email: kontakt@solveviken.se